Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne wykazują przedłużenie czasu protrombinowego. Czas krzepnięcia może być prawidłowy lub przedłużony. Różnicowanie rodzaju niedoboru przeprowadza się subtelniejszymi metodami badania układu krzepnięcia, określającymi poziom wymienionych czynników.

Leczenie niedoborów czynników II, VII i X (ciepłostałych) polega na uzupełnianiu brakujących czynników preparatami krwi. W przypadkach tych niedoborów można przetaczać krew świeżą, konserwowaną, osocze mrożone i liofilizowane. Niedobory labilnego czynnika V leczy się przetaczaniami krwi tylko świeżej i osocza mrożonego.

Leave a Reply