Badania układu hemostazy

Przebieg choroby może’ być ostry lub przewlekły. Badania układu hemostazy nie wykazują odchyleń od normy, objaw opaskowy jest. ujemny (w sporadycznych przypadkach w ostrym okresie choroby może być dodatni).

Rokowanie jest na ogół pomyślne, pogarsza je wystąpienie zmian nerkowych. Leczenie polega na usunięciu czynnika alergizującego, podawaniu kortyko- sterydów, leków przeciwhistaminowych, witaminy C, rutyny. W cięższych przypadkach zachodzi konieczność stosowania leków immunosupresyjnych.

Leave a Reply