Częstoskurcz

Leczenie. Częstoskurcz napadowy ponadkomorowy udaje się często przerwać podrażnieniem nerwu błędnego przez ucisk na gałkę oczną, masaż zatoki żylnej, sprowokowanie wymiotów lub wykonanie próby Valsalvy. Często zabiegi te są skuteczne dopiero po dożylnym podaniu lanatozydu C w dużych dawkach, dających szybkie nasycenie. Można też stosować prostygmi- nę podskórnie w dawkach 0,05-0,5 mg (A. S. Nadas, Kardiologia dziecięca, PZWL 1967).

Leczenie częstoskurczu komorowego najlepiej rozpocząć od doustnego podawania chinidyny początkowo w dawkach próbnych po 0,025 do 0,05 g, później po 0,1 g co 3 godziny, aż do zatrzymania napadu. Jeśli ta dawka nie wywiera działania, to następnego dnia można ją zwiększyć do 0,2 g. Najbardziej jednak skuteczny jest amid prokainy (pronestyl). Dawka doustna wynosi 15 mg na kg wagi ciała co 2-4- godziny (A. S. Nadas, Kardiologia

Dziecięca, PZWL 1967). Bardzo ciężkie przypadki stanowią, wskazanie do podania pronestylu domięśniowo, a nawet dożylnie. Zapobieganie, które nie zawsze jest skuteczne, polega na podawaniu środków uspokajających i stosowaniu małych dawek chinidyny (1 – 2 razy dziennie po

Leave a Reply