Czynnik X

Czynnik X może być również aktywowany przez reakcję z czynnikiem VII i fosfolipidami płynu tkankowego. Momentem wywołującym tę reakcję jest rzut fosfolipidów tkankowych z uszkodzonych tkanek. W ‚wyniku reakcji powstaje tromboplastyna tkankowa.

Aktywny czynnik X jest końcowym produktem generacji tromboplastyny. Przyjmuje się, że czynnik X wespół z czynnikiem V bierze bezpośredni udział w aktywacji protrombiny na trombinę.

Trombina może więc powstawać w dwu układach: w układzie wewnątrzpo- chodnym i w układzie zewnątrzpochodnym. Czynnik VII jest niezbędny tylko w układzie zewnątrzpochodnym, a czynnik VIII, IX, XI i XII w układzie we- wnątrzpochodnym. Czynniki V i X są niezbędne do wytwarzania trombiny w obu układach.

Leave a Reply