Dla określenia ścisłego umiejscowienia guza mózgu

Dla określenia ścisłego umiejscowienia guza mózgu ważne są badania eeg, dna oczu i pola widzenia oraz radiogramy czaszki. Ostateczne jednak rozpoznanie opiera się na wykonaniu dokomorowej odmy powietrznej (wentrikulografii), ar- teriografii mózgowej, echoencefalografii czy badań izotopowych. Nakłucia lędźwiowego jak i odmy powietrznej wykonanej tą drogą należy unikać. W guzach tylnej jamy czaszki, tak częstych u dzieci, przy nakłuciu lędźwiowym może dojść do raptownego spadku ciśnienia śródczaszkowego i wklinowania się móżdżku do otworu potylicznego wielkiego, ucisku rdzenia przedłużonego i nagłej śmierci.

Leczenie wyłącznie operacyjne jeśli guz zostanie wcześnie rozpoznany, szanse powodzenia zabiegu są większe. Dla lepszych wyników leczniczych po zabiegu często naświetla się okolicę operowaną promieniami Roentgena.

Leave a Reply