Do zupełnie samodzielnej pracy

Do zupełnie samodzielnej pracy debile nie są zdolni, ale zupełnie nieźle mogą naśladować pewne czynności, mogą też wyuczyć się prostych zawodów, jak stolarstwo, krawiectwo, kamasznictwo, prace w ogrodzie i w rolnictwie. Dorosły osobnik na poziomie debilizmu nie przekracza sprawności umysłowej dziecka 10-12-letniego.

Rozpoznanie upośledzenia umysłowego opiera się na obserwacji dziecka oraz na badaniach testowych-psychologicznych. Często ułatwia rozpoznanie wy gląd dziecka (nieprawidłowa budowa .czaszki, wygląd twarzy, dysplastyczność budowy kośćca). Dla ustalenia etiologii upośledzenia, zwłaszcza jego tła organicznego, konieczne jest przeprowadzenie dokładnego badania neurologicznego oraz badań dodatkowych, jak przeglądowe zdjęcie czaszki, pneumoencefalogra- fia, badanie eeg, badania serologiczne w kierunku kiły, toksoplazmozy, poziom fenyloalaniny w surowicy krwi, badania kariotypów itp.

Leave a Reply