DZIEDZICZNE SCHORZENIA ROZWOJOWE UKŁADU NERWOWEGO

Schorzenia te występujące najczęściej rodzinnie powstają na tle zaburzeń roz-wojowych wszystkich trzech listków zarodkowych, a szczególnie neuroektodermy. W skład tej grupy schorzeń wchodzą

Stwardnienie guzowate mózgu, czyli choroba Bou rneville’a cechująca się triadą objawów: niedorozwojem umysłowym, padaczką i zmianami skórnymi na twarzy w postaci tzw. znamienia Prin- gla.

Leave a Reply