Klasyfikacja napadów padaczkowych

Klasyfikacja napadów padaczkowych jest kwestią zasadniczą, gdyż nadaje kierunek postępowaniu leczniczemu w poszczególnych przypadkach i ułatwia rokowanie. Badania ostatnich lat tak znacznie powiększyły wiadomości o patogenezie napadów padaczkowych i o zmianach eeg w różnych rodzajach napadów, że stało się to podstawą nowego podziału, zaproponowanego przez Międzynarodową Ligę Przeciwpadacźkową w 1965 r. Podział ten uwzględnia współzależność między obrazem klinicznym, obrazem eeg, zmianami morfologicznymi będącymi przyczyną niektórych postaci padaczki i czynnikami etiologicznymi. Podział ten przedstawia się następująco:

I. Napady uogólnione lub napady bez zlokalizowanego początku: A) napady małe (absence) charakteryzujące się nagłym sekundowym zaburzeniem świadomości, często z mioklońiami,

– B) napady uogólnione pod postacią drgawek mioklonicznych, tonicznych, klo- nicznychlub toniczno-klonicznych (grand mai). II. Napady częściowe lub ze zlokalizowanym początkiem:

Leave a Reply