Krążenie krwi płodu

Krążenie krwi płodu jest krążeniem mieszanym. Górna część ciała, płodu otrzymuje krew bardziej utlenioną, napływającą bez mieszania się z żyły pępkowej przez żyłę próżną dolną do prawego przedsionka, a następnie przepływającą przez otwór owalny do lewego przedsionka. Bardziej utlenioną krew otrzymuje również wątroba. Mniej utlenioną krew otrzymują kończyny dolne, a najmniej utlenioną -płuca (ryc. 110).

Serce płodu, w porównaniu z sercem dziecka po urodzeniu, wykonuje większą pracę, tłocząc krew przez naczynia pępowiny. Prawa komora obciążona jest również większą pracą, gdyż za pośrednictwem przewodu tętniczego dostarcza krew

Pierwszy oddech dziecka do dużego krwiobiegu. Pojemność jam serca u noworodka wynosi zaledwie 20 ml. Mała pojemność rzutu skurczowego jest wyrównywana większą częstością skurczów serca.

Pierwszy oddech dziecka zmienia w sposób zasadniczy warunki krążenia krwi. Płuca rozprężają się i do tętniczek płucnych napływa krew, która po utlenieniu w pęcherzykach przechodzi do lewego przedsionka. Wyższe ciśnienie w lewym przedsionku zamyka zastawkę otworu owalnego, przyciskając ją do przegrody. Duże ciśnienie w tętnicy głównej sprzyja stopniowemu zarastaniu przewodu tętniczego.

Leave a Reply