Leczenie jest objawowe

Objawy mają charakter napadowy, a w okresie remisji pacjent wydaje się być całkowicie zdrowy. W czasie napadu występują silne bóle brzucha, co jest nierzadko przyczyną błędnego rozpoznania ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego, kamicy nerkowej, żółciowej lub zapalenia trzustki. W czasie napadu występują też objawy ze strony układu nerwowego. Mogą one mieć formę obwodowej neuropatii (bóle kończyn i porażenia), zaburzeń psychicznych lub zaburzeń układu autonomicznego. W czasie napadu stwierdza się zwykle nadciśnienie tętnicze. Choroba dziedziczy się jako cecha autosomowa, dominująca.

Leczenie jest objawowe. Należy unikać stosowania barbituranów i sulfonamidów, które podobnie jak alkohol mogą wywołać napad choroby.

Leave a Reply