Leczenie padaczki u dzieci

Leczenie padaczki u dzieci zasadniczo nadal jest leczeniem o b j a w o w y m, gdyż nie usuwa przyczyny napadów, natomiast zapobiega ich występowaniu, znosi sam napad lub stan padaczkowy, jak też usuwa skutki napadu. Przy napadach zlokalizowanych, z wyraźnym ogniskiem padaczkorodnym, próbuje się z coraz lepszym skutkiem u dzieci starszych leczenia chirurgicznego.

Zapobieganie napadom polega na stałym, systematycznym podawaniu leków przeciwpadaczkowych przez dłuższy okres czasu, co najmniej 3 do 5 lat. Podstawowym lekiem przeciwpadaczkowym we wszystkich rodzajach napadów jest nadal lumina 1, który u dzieci małych zazwyczaj sam przez się dostatecznie zapobiega napadom. U dzieci Starszych, w zależności.od umiejscowienia uszkodzeń i charakteru napadów, luminal należy kojarzyć z innymi lekami przeciw- padaczkowymi, np. w napadach ogniskowych korowych dobre wyniki otrzymuje się przez połączenie luminalu z pochodnymi hydantoiny w napadach małych (typowe absence) poprawę osiąga się przez stosowanie luminalu z pochodnymi bursztynianów.

Obok systematycznego podawania leków w każdym !przypadku padaczki dziecko musi mieć uregulowany tryb życia, z dostateczną ilością godzin snu, bez nad-

Przez cały czas leczenia opieka nad dzieckiem padaczkowym musi być staranna miaru wrażeń, z unikaniem nadmiernych wysiłków umysłowych i fizycznych. W odżywianiu należy unikać nadmiaru płynów, zbyt słonych potraw, zbyt dużej ilości owoców i jarzyn alkalizujących ustrój. Należy też chronić dziecko przed zbytnim nasłonecznieniem i nagłymi zmianami klimatu, ze szczególnym unikaniem wysokogórskich terenów.

Przez cały czas leczenia opieka nad dzieckiem padaczkowym musi być staranna, ale bez nadmiernej troskliwości, która w dziecku wytwarza niesamodziel- ność, nadmierne poczucie choroby i niższej wartości. Niewłaściwe postępowanie otoczenia wyzwała u dziecka padaczkowego szereg zaburzeń w zachowaniu, jak wybuchy złości, agresję, upór, nieposłuszeństwo, lenistwo, które niejednokrotnie zmuszają lekarza do odizolowania dziecka w specjalnych warunkach zakładu wychowawczo-leczniczego.

Postępowanie z dzieckiem w czasie napadu padaczkowego polega na zabezpieczeniu go przed rozbiciem w czasie nagłego upadku. Najlepiej ułożyć je na łóżku, w rozluźnionym ubraniu, pod lekkim przykryciem. Dla ochrony języka przed przygryzieniem wkłada się między zęby zwiniętą w rulon chusteczkę lub korek. Po napadzie, jeśli dziecko zasypia, nie należy przerywać snu.

Leave a Reply