Leczenie polega na odstawieniu witaminy D

Pierwszym objawem są zwykle wymioty, do których dołączają się wkrótce: zaparcie, wielomocz, osłabienie i bladość. W cięższych przypadkach wzrost czaszki może być zahamowany, a twarz dziecka może przypominać twarz elfa. Zwykle stwierdza się upośledzenie umysłowe. Osteoskleroza obejmuje podstawę czaszki, dystalne części kości przedramion i podudzi oraz kości śródręcza i śródstopia. Nefrokalcynoza prowadzić może do trwałego uszkodzenia nerek. Poziomy wapnia, cholesterolu i mocznika we krwi są podwyższone. Często stwierdza się nadciśnienie i szmer skurczowy, a na sekcji stwierdza się z reguły zwapnienie zastawek. U większości chorych hiperkalcemia ustępuje samoistnie po kilku miesiącach.

Leczenie polega na odstawieniu witaminy D (należy także wykluczyć pokarmy, w których jest witamina D), wprowadzeniu diety niśkowapniowej (odwapnione mleko). Stosuje się także leki zmniejszające resorpcję wapnia w jelicie, z których najbardziej polecane są kortykosterydy. Zwłóknienie torbielowate trzustki

Leave a Reply