Leczenie wyłącznie w warunkach szpitalnych

Leczenie wyłącznie w warunkach szpitalnych, w oddziałach psychiatrii dziecięcej. Do badań chromosomów można używać różnych komórek, ale najlepiej nadają się do tego limfocyty krwi obwodowej i fibroblasty skóry. Technika badania polega na pobudzeniu podziałów komórek przez dodanie fitohemaglutyniny, a następnie na zastosowaniu kolchicyny. Kolchicyna przez zablokowanie wrzeciona kariokinetycznego zatrzymuje podział komórek w okresie, kiedy chromosomy są widoczne i mogą być analizowane.

W warunkach prawidłowych wszystkie komórki somatyczne, a także oogonie •i spermatogonie są d i p 1 o i d a 1 n e, to znaczy mają 23 pary chromosomów. Komórki rozrodcze (plemniki i jaja) są haploidalne: mają one 23 chro- mosomy – po jednym z każdej pary. Z 23 par chromosomów w komórkach di- ploidalnych 22 pary stanowią autosomy, a jedną parę chromosomy płciowe (XX u kobiet i XY u mężczyzn). Pary chromosomów – w zależności od ich rozmiarów, położenia centromeru i innych cech morfologicznych – oznaczono- numerami od 1 do 22 i podzielono na siedem grup: A (1-3), B (4-5), C (6-12), D (13-15), E (16-18), F (19-20), G (21–22). Chromosomy X należą do grupy C, a chromosomy Y do grupy G (ryc. 144).

Leave a Reply