Limfoblasty są formami macierzystymi limfocytów

Limfoblasty są formami macierzystymi limfocytów (limfocyty powstają nie tylko w szpiku, ale i w węzłach chłonnych, śledzionie, migdałkach, grasicy, w grudkach limfatycznych przewodu pokarmowego i w wątrobie).

Monoblast jest macierzystą postacią monocyta. Istnieją poglądy, że wszystkie te rodzaje białych krwinek pochodzą od tej samej komórki macierzystej.

Różni badacze otrzymywali różne wyniki odnośnie do czasu życia leukocytów. Wydaje się, że w krwiobiegu i w tkankach żyją one około 9 dni. Czas życia eozynofilów i bazofilów oblicza się na 9 do 12 dni. Czas życia limfocytów wynosi 100 do 200 dni.

Leave a Reply