Majaczenia

Majaczenia – bredzenia (delirium). W stanach majaczeniowych dziecko jest całkowicie zdezorientowane w miejscu, czasie i otoczeniu przy zachowanej orientacji we własnej osobowości, np. podaje prawidłowo‘nazwisko, imię, adres, wiek. W okresie majaczenia dziecko miewa O’ m a m y (wrażenia zmysłowe bez rzeczywistego bodźca z przekonaniem o ich prawdziwości) najczęściej wzrokowe i słuchowe, np. widzi diabła, walczy z nim, chce uciekać, broni się przed nim, wymachując rękami, krzyczy. Mogą też występować iluzje (wrażenia zmysłowe z realnym źródłem, którego interpretacja jest błędna), np. wiszące ubranie wydaje się dziecku stojącym człowiekiem, pojawia się lęk, dziecko chowa się pod kołdrę, wzywa matkę.

Przez energiczne pytania można czasami wyrwać dziecko z kręgu jego chorobliwych przeżyć dziecko zaczyna wtedy odpowiadać sensownie na pytania, by po chwili popaść znowu w ten sam stan majaczeniowy.

Leave a Reply