Małog łowię

Jedną z częściej spotykanych wad rozwojowych ośrodkowego układu nerwowego powstałą także w okresie embrionalnym, a polegającą na pierwotnych za- burzeniach rozwoju mózgu jest mało głowie (microcephalia). Mózg w tej wadzie jest mały, ma słabo wykształcone zakręty, nieprawidłowo rozwinięte komórki nerwowe i brak wypustek nerwowych.

W obrazie klinicznym od urodzenia uderzają małe rozmiary czaszki, z niskim, cofniętym do tyłu czołem, spłaszczoną potylicą, przy dobrze rozwiniętej części twarzowej ciemiączka są zarośnięte już u noworodka lub zarastają w pierwszych miesiącach życia rozwój psychoruchowy dziecka jest znacznie upośledzony, zwłaszcza w zakresie mowy niekiedy obserwuje się wzmożone napięcie mięśniowe kończyn górnych i dolnych, niedowłady kurczowe oraz napady drgawkowe.

Leave a Reply