Małogłowie

W rozpoznaniu !Domaga pneumoencefalografia, która z reguły wykazuje uogólnione zaniki mózgu, poszerzone rowki międzyzwojowe i brak piatów mózgowych.

Małogłowie należy odróżnić od ściśnienia czaszki (craniostenosis), w którym pierwotnie występują z nie ustalonych jeszcze przyczyn zaburzenia kostnienia prowadzące do przedwczesnego zarastania szwów czaszkowych i ciemią- czek. Zaburzenia te wtórnie powodują ścieśnienie mózgu i objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, z wytrzeszczem gałek ocznych, zanikiem tarczy nerwów wzrokowych i drgawkami. Przeglądowe zdjęcie czaszki wykazuje pogłębienie wycisków pal czystych na sklepieniu.

Leczeniem z wyboru w tych przypadkach jest zabieg chirurgiczny polegający na przecięciu szwów czaszkowych. Zabieg ten powinien być wykonany możliwie jak najwcześniej.

Leave a Reply