Na obraz kliniczny encefalopatii

Na obraz kliniczny encefalopatii w zależności od stopnia wyżej wymienionych zaburzeń i wieku dziecka, w którym zadziałał czynnik uszkadzający, obser- wiije się różnego stopnia upośledzenie umysłowe, zaburzenia r u- c h o w e (niedowłady, ataksję, ruchy mimowolne, drżenia, ogólną niezręczność ruchową) oraz napady drgawkowe.

Leave a Reply