Największe trudności sprawia różnicowanie białaczki ostrej

Badaniem szpiku można wykazać jednorodność postaci komórkowych: w po-czątkowych okresach choroby szpik bywa ubogokomórkowy, co nasuwać może wątpliwości rozpoznawcze. Erytropoeza i trombocytopoeza w szpiku są zahamowane. Zawartość fosfatazy alkalicznej w leukocytach jest większa niż w normie, zawartość cynku w białaczkach limfatycznych wysoka, w szpikowych niska.

Rozpoznanie. Największe trudności sprawia różnicowanie białaczki ostrej z anemią aplastyczną, gdyż w obu tych chorobach zarówno objawy kliniczne, jak i wyniki badań laboratoryjnych mogą być bardzo podobne. W przypadkach anemii aplastycznej zamiast prawidłowego rozplemu komórek krwi wystąpić może rozplem limfocytów i komórek siateczki, co bywa mylnie przyjmowane za rozpleni niezróżnicowanych komórek białaczkowych. Przy tym, jak już wspomniano, faza aplastyczna może poprzedzać wystąpienie ostrej białaczki. W przypadkach wątpliwych dłuższa obserwacja chorego pozwala na ustalenie rozpoznania. Do-

kładne różnicowanie tych dwóch stanów chorobowych jest bardzo ważne ze względu na zupełnie różną terapię. Leki stosowane w ostrych białaczkach wywierają działanie depresyjne na szpik i nie należy ich podawać w przebiegu anemii aplastycznej.

Leave a Reply