NAPADY DRGAWKOWE U DZIECI

Etiopatogeneza, Napady drgawkowe występują w przebiegu ostrych chorób atakujących ośrodkowy układ nerwowy, jak zapalenia mózgu, opon mózgowo-rdzeniowych, zakrzepy i zatory naczyń mózgowych mogą też być pierwszym objawem guzów mózgu. Częstszym jednak zjawiskiem w wieku dziecięcym są napady drgawkowe z przyczyn pozamózgowych. Są one wywoływane przez szereg czynników, do których należy zaliczyć przede wszystkim stany gorączkowe w przebiegu infekcji, zatrucia wewnątrz- i zewnątrzpochodne, zaburzenia metaboliczne, niedocukrzenie, nieprawidłowy stosunek wapnia i fosforu w surowicy krwi, stany odwodnienia z zaburzeniami równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitowej oraz tak zwane drgawki oddechowe u najmłodszych dzieci w stanach napięcia emocjonalnego z zatrzymaniem oddechu (zanoszenie się).

Spośród wyżej wymienionych przyczyn pozamózgowych stany gorączkowe są niewątpliwie najczęstszą przyczyną drgawek dziecięcych. Określa się je wtedy jako drgawki gorączkowe. Rola gorączki w tego typu drgawkach nie jest całkowicie wyjaśniona. Gorączka nie wydaje się być jedyną przyczyną drgawek. Drgawld bowiem towarzyszą podniesieniu ciepłoty ciała, lecz nie utrzymują się przez cały czas jej trwania. Główną ich przyczyną wydaje się być hi- perwentylacja płuc, hipokapnia i zasadowica oddechowa.

Ostatnio podkreśla się znaczenie niskiego progu pobudliwości drgawkowej i niedojrzałość ośrodkowego układu nerwowego w występowaniu drgawek gorączkowych u małych dzieci. Niewątpliwie też wyzwalaniu się drgawek sprzyjają predyspozycje dziedziczno-rodzinne, u podstaw których leży niedobór kwasu gamma-aminomasłowego hamującego rozprzestrzenianie się impulsów.

Leave a Reply