Napady o objawach elementarnych

– A) napady o objawach elementarnych (objawy ruchowe, czuciowe lub au-tonomiczne) , B) napady o objawach złożonych (objawy automatyzmu, psychosensoryczne, psychomotoryczne itp.),

– G) napady uogólnione ze zlokalizowanym początkiem (wszystkie napady częściowe mogą rozwijać się w uogólnione, niekiedy tak szybko, że zlokalizowany początek ich może pozostać niezauważony).

Leave a Reply