NAPADY PADACZKOWE

Padaczka nie jest nazwą określonej jednostki nozologicznej, lecz nazwą pewnego zespołu objawów, wśród których napadów ość odgrywa zasadniczą rolę i które powstają w różnych jednostkach chorobowych, np. w wyniku miejscowego zaburzenia ukrwienia tkanki mózgowej. Napady padaczkowe mogą też być pierwszym objawem rozlanych schorzeń mózgu o charakterze demielinizacyjnym i degeneracyjnym, jak też występować po przebytych zapaleniach mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych.

U dzieci padaczka najczęściej spowodowana jest urazem okołoporodowym lub urazem czaszki w okresie późniejszym, bądź też zapaleniem mózgu i opon. Ostatnio przyjmuje się pogląd, że istnieje dziedziczno-rodzinna predyspozycja do występowania padaczki podobnie jak w drgawkach dziecięcych.

Biochemicznym podłożem napadów padaczkowych podobnie jak i drgawek dziecięcych są przemiany metaboliczne w komórce nerwowej. mózgu, które z kolei prowadzą do zaburzeń czynności bio-elektrycznej (patologicznego zapisu eeg).

Leave a Reply