Napady wędrujące noworodków.

IV. Napady jednostronne lub z przewagą jednostronnych objawów u dzieci (objawy kloniczne lub toniczne lub toniczno-kloniczne).

V. Napady nie sklasyfikowane, tzn. napady, których nie można zaklasyfikować z powodu niedostatecznych lub niekompletnych danych.

Zestawienie szczegółowych danych dotyczących obrazu klinicznego napadów, obrazu eeg, danych anatomicznych, etiologicznych i granic wieku dla poszczególnych rodzajów napadów znajdzie czytelnik w podręcznikach neurologii i elektroencefalografii klinicznej.

Leave a Reply