Nawracające infekcje

Nawracające infekcje prowadzą do powikłań, takich jak rozstrzenie oskrzeli, wodogłowie czy upośledzenie słuchu stosunkowo często zdarza się gościec pierwotnie przewlekły.

O rozpoznaniu decydują charakterystyczne wywiady i immunoelektroforeza białek osocza. Zapobieganie infekcjom i energiczne ich leczenie, jeśli wystąpią, są głównymi kierunkami działania. Domięśniowe iniekcje gamma-globuliny co kilka tygodni (0,7 ml/kg) pozwalają utrzymać poziom tych białek w osoczu wystarczający dla celów profilaktycznych.

Leave a Reply