Niedobór czynnika XII

Niedobór czynnika XII dziedziczy się prawdopodobnie jako cecha rece-: sywna, nie związana z płcią. Objawy kliniczne są słabo wyrażone i tak, jak w hemofilii C, występować mogą po urazach.

Skazy krwotoczne osoczowe wrodzone z przedłużonym czasem protrombi- nowym Ta grupa skaz krwotocznych obejmuje niedobory czynników II, V (parahe- mofilia), VII, X. Dziedziczą się one jako cecha recesywna, nie związana z płcią.

Objawy kliniczne są to krwawienia z pępowiny, stolce i wymioty krwawe u noworodków, w późniejszych okresach życia wylewy podskórne, dośluzówko- we, pooperacyjne, domózgowe. Wylewy dostawowe obserwuje się rzadko.

Leave a Reply