Niedokrwistość w przebiegu zakażeń

W przebiegu przewlekłych i ostrych nawracających infekcji żelazo jest wy-chwytywane przez układ siateczkowo-śródbłonkowy i nie jest zużywane do budowy enzymów. Jedną z przyczyn niedokrwistości w tych stanach jest zahamowanie syntezy hemoglobiny na etapie włączania żelaza do pierścienia porfiry- nowego. Nie bez znaczenia jest niski poziom siderofiliny czyli transferryny, w związku z czym żelazo podane doustnie nie jest należycie przyswajane. Należy wspomnieć także o toksycznym wpływie czynników zakaźnych na szpik kostny.

Niedokrwistość w przebiegu zakażeń ma najczęściej charakter niedobarwliwej i jednocześnie hipoplastycznej. Często więc obniża się równocześnie poziom hemoglobiny i liczba krwinek czerwonych.

Retykulocytoza jest niska, w szpiku stwierdza się obniżenie liczby młodych form układu czerwonokrwinkowego. Leczenie polega na zwalczaniu czynnika zakaźnego oraz na przetaczaniach krwi.

Leave a Reply