Niedowład lub porażenie połowicze

Do często spotykanych pozostałości urazu porodowego mózgu należy niedowład lub porażenie połowicze (hemiparesis seu paralysis cerebralis infantum) spowodowane głównie wylewem śródczaszkowym w okresie porodu. Podłożem anatomicznym są w miejscu wylewu zbliznowacenia lub dziurowatość i torbiele, czy też stwardnienie zanikowe tkanki mózgowej.

Obraz kliniczny: kończyna górna zazwyczaj jest bardziej dotknięta niż dolna i najczęściej jest przywiedziona do klatki piersiowej i zgięta w stawie łokciowym, z przedramieniem ustawionym w pronacji, z dłonią zaciśniętą w pięść, z ograni czeniem ruchów czynnych i biernych. Kończyna dolna natomiast jest wyprostowana w stawie kolanowym ze stopą opadającą do dołu. Napięcie mięśniowe jest wzmożone w porażonych kończynach, jak i wzmożone są odruchy fizjologiczne z jednoczesnym dodatnim objawem Babińskiego, Rossolimo i Oppenheima. W miarę upływu czasu w porażonych kończynach pojawić się mogą przykurcze, zaniki mięśniowe i zaburzenia troficzne, wskutek czego stają się one krótsze

Rozwój umysłowy dziecka i cieńsze, nadto zimne i sine. Rozwój umysłowy dziecka może być nie upośledzony. Rozpoznanie przy wyraźnym niedowładzie nie jest trudne, jeśli wywiady potwierdzają ciężki poród i możliwość wylewu śródczaszkowego.

włady są nieznaczne lub nie ma ich wcale. Niedowład kończyn dolnych znacznie opóźnia ruchowy rozwój dziecka, które długi czas nie siada, w pozycji leżącej na plecach i przy postawieniu – krzyżuje podudzia wskutek znacznego przykurczu mięśni przywodzących udo. Przykurcz ścięgien Achillesa powoduje, że dziecko w pozycji stojącej opiera się o podłoże palcami, a nie całą stopą. Samodzielne chodzenie jest znacznie opóźnione lub wręcz niemożliwe, w zależności od stopnia niedowładu. Rozwój umysłowy może być niewiele opóźniony, często natomiast występują artykulacyj- ne zaburzenia mowy.

Rozpoznanie nie nastręcza większych trudności. Czasem trudno ustalić związek przyczynowy z urazem porodowym mózgu, zwłaszcza gdy poród nie był ciężki, a dziecko po urodzeniu nie miało wyraźnych objawów neurologicznych.

Leave a Reply