NIEKTÓRE ZESPOŁY PSYCHOPATOLOGICZNE U DZIECI

Częstość występowania i przebieg rozmaitych zespołów psychopatologicznych u dzieci w dużej mierze zależy nie tylko od rodzaju i nasilenia choroby, ale i od wieku dziecka. Im dziecko młodsze, tym bardziej ubogie i jednolite są te objawy – a im starsze, tym częściej tworzą zespoły bardziej różnorodne i bardziej złożone.

Wśród objawów psychopatologicznych interesujących pediatrę do najczęstszych należą- zespoły zaburzeń świadomości, !zespoły maniakalne i depresyjne oraz zespoły schizofreniczne i schizofrenoidalne (przypominające schizofrenię, a uwarunkowane zmianami organicznymi ośrodkowego układu nerwowego).

Leave a Reply