NIEMIAROWOŚĆ ODDECHOWA

Niemiarowością oddechową nazywamy cykliczne przyśpieszenie czynności serca w czasie wdechu i zwolnienie w okresie wydechu. Zjawisko to: jest u dzieci objawem fizjologicznym. Związane z fazą wdechu przyśpieszenie rytmu serca powstaje na drodze odruchowej (odruch Bainbridgea). Punktem wyjścia jest przepełnienie krwią prawego przedsionka spowodowane ujemnym ciśnieniem w klatce piersiowej w okresie wdechu. W chorobie reumatycznej niemiarowość oddechowa występuje dość nagle pod koniec ostrego rzutu i w okresie rekonwalescencji.

Leave a Reply