Objawy kliniczne guzów mózgu

Objawy kliniczne guzów mózgu. Jedne z nich są wyrazem wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, inne to ogniskowe zmiany neurologiczne zależne od umiejscowienia guza.

Do pierwszych należą: bóle i zawroty głowy, nagłe chlustające wymioty nie związane z posiłkami, zmiany tętna i oddechu (niemiarowość i zwolnienie), zmiany na dnie oczu w postaci tarczy zastoinowej. (u dzieci może dno oka pozostać bez zmian), napady drgawek uogólnionych lub ogniskowych oraz zaburzenia psychiczne.

Neurologiczne objawy ogniskowe są bardzo rozmaite: od niedowładu połowiczego w uszkodzeniach mózgu aż do porażeń nerwów czaszkowych, zaburzeń chodu i równowagi w guzach tylnej jamy czaszki i okolic móżdżku.

Leave a Reply