Obok wyżej wymienionych zaburzeń

Obok wyżej wymienionych zaburzeń uderzających swą dziwacznością niekiedy pojawiają się halucynacje i omamy wzrokowe i słu ch o- w e, które u kilkoletniego dziecka trudno sprawdzić, ale potwierdza je zachowanie dziecka często bez widocznej przyczyny dziecko śmieje się głośno lub Wybucha płaczem, odpycha coś rączkami z wyrazem lęku w oczach, nasłuchuje, odpowiada komuś niewidzialnemu dla otoczenia. Wszystkie te zaburzenia pojawiają, się stopniowo, tworząc typowy obraz przewlekłej schizofrenii dziecięcej.

Czasem jednak proces schizofreniczny może zacząć się ostro bez uchwytnej przyczyny lub w przebiegu zakaźnych chorób dziecięcych i różnych spraw mózgowych. Na pierwszym planie wtedy są ostre zaburzenia afektywne: dziecko nagle zaczyna zachowywać się dziwacznie, przybiera niepoważne pozy, błaznuje, śmieje się bez powodu, nic reaguje na zwracane uwagi, kary, prośby i groźby, jest nietaktowne, bez dystansu w stosunku do osób obcych i dorosłych, wypowiada we- sołkowate dowcipy i sprośne kawały. Żadnego kontaktu uczuciowego z chorym dzieckiem nawiązać nie można, z reguły jest ono podniecone, niespokojne, biega bez celu, podskakuje, tańczy, a przy tym źle sypia i ma upośledzone łaknienie. Tak ostro przebiegający zespół psychotyczny zwie się hebefrenią i najczęściej występuje u dzieci w okresie pokwitania.

Leave a Reply