Odma czaszki

Odma czaszki (pneumoencephalografia) polega na wprowadzeniu powietrza do zbiorników płynu mózgowo-rdzeniowego poprzez nakłucie lędźwiowe lub podpotyliczne. Zabieg ten pozwala, na uwidocznienie układu komorowego, przestrzeni podpajęczynówkowych oraz rowków międzyzwojowych mózgu.

Technika zabiegu: zestaw narzędzi jak do nakłucia lędźwiowego oraz strzykawka 10-20 ml. Dziecko pozostawia się na czczo. Zabieg zaczyna się od nakłucia lędźwiowego w pozycji leżącej i po ukazaniu się płynu mózgowo-rdzeniowego zmienia się tę pozycję na siedzącą, wykonując w tym położeniu odmę.

Początkowo upuszcza się około 10 ml płynu mózgowo-rdzeniowego (tę ilość płynu przesyła się do badania laboratoryjnego) i wprowadza się strzykawką około 15 ml powietrza. Następne porcje płynu upuszcza się w niewielkich ilościach, np. 3-5 ml, wprowadzając za każdym razem o kilka mililitrów mniej powietrza niż upuszczonego płynu. W sumie podaje się około 35-40 ml powietrza. W czasie zabiegu należy pamiętać o odpowiednim trzymaniu głowy dziecka, gdyż od tego zależy właściwe rozłożenie powietrza w zbiornikach mózgu: lekkie pochylenie głowy do przodu pod kątem 15° ułatwia przechodzenie powietrza do zbiornika wielkiego i do układu komorowego. Proste trzymanie głowy dziecka pozwala na przejście powietrza na sklepistość mózgu (rowki międzyzwojowe., zbiorniki Syl- wiusza).

Leave a Reply