Odruchy bezwarunkowe

Odruchy bezwarunkowe mają zasadnicze znaczenie w ontogenezie człowieka, gdyż nie tylko zabezpieczają istnienie organizmu, ale stanowią główną bazę formowania się o d r.u c hów warunkowych regulujących stosunki osobnika z otaczającym go środowiskiem. Po urodzeniu wpływy otoczenia zmieniają pierwotne, bezwarunkowe reakcje i odruchy noworodka stają się bezwarunko- wo-warunkowe. Kolejność tworzenia się odruchów warunkowych u dziecka zależy od dojrzewania poszczególnych receptorów. Najwcześniej (w 1 miesiącu życia) tworzą się odruchy warunkowe w odpowiedzi na bodźce działające na aparat przedsionkowy (np. ułożenie dziecka do karmienia powoduje odruch ssania). Około 3 miesiąca życia wytwarzają się odruchy warunkowe na bodźce wzrokowe, np. pojawia się odruch ssania na widok butleki z mlekiem. W tym samym czasie obserwuje się reakcje warunkowe, np. reakcje mimiczne, na bodźce słowne (intonację i siłę głosu człowieka). Szybkość wytwarzania się odruchów warunkowych u dziecka zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od stanu zdrowia, właściwości układu nerwowego, dojrzewania kory mózgowej i’ postępu w rozwoju psychicznym.

Leave a Reply