Porady

SKAZY KRWOTOCZNE NACZYNIOWE

Stan naczyń krwionośnych zależy w znacznym stopniu od innych elementów układu hemostatycznego, to jest od liczby płytek krwi i poziomu niektórych osoczowych czynników krzepnięcia. W każdej prawie skazie osoczowej i płytkowej mogą wystąpić objawy uszkodzenia naczyń, dlatego też ścisłe wyodrębnienie skaz krwotocznych naczyniowych jest niemożliwe.

Przepuszczalność ścian naczyń Avłosowatych jest uwarunkowana zdolnością polimeryzacji lub depolimeryzacji mukopolisacharydów oraz prawidłową syntezą kwasu hialuronowego, do której niezbędny jest kwas askorbinowy i sole wapnia. Zarówno mukopolisacharydy, jak i ‚kwas hialuronowy wchodzą w skład istoty wiążącej komórki śródhtonkowe. Uszkodzenie istoty wiążącej komórki śródbłon- kowe wyraża się łamliwością i przepuszczalnością naczyń.

Read the rest of this entry »

Rozległe wylewy śródczaszkowe

Rozległe wylewy śródczaszkowe przy nieprawidłowym porodzie mogą spowodować spastyczny niedowład czterech kończyn (tetraplegia spastica) i wtedy trudno odróżnić go od wrodzonych porażeń mózgowych powstałych w okresie życia płodowego. W niedowładach porodowych częściej jednak widuje się ich asymetrię, jak też częściej są upośledzone kończyny dolne niż górne.

Read the rest of this entry »

Po skończonym zabiegu

Po skończonym zabiegu zabezpiecza się miejsce wkłucia igły, tak jak przy nakłuciu lędźwiowym. Dziecko pozostawia się około 10-15 minut w pozycji pionowej, a następnie dokonuje się szeregu zdjęć radiologicznych w różnych ułożeniach głowy. Po wykonanych zdjęciach dziecko układa się w łóżku, w pozycji na plecach, na materacu, bez poduszki na okres 2-3 dni. Czasem po odmie mogą pojawić się u dziecka lekkie objawy podrażnienia opon i wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego (ból głowy, nudności, wymioty, lekka sztywność karku i stany podgorączkowe). Objawy te ustępują samoistnie po kilku dniach, niekiedy jednak trzeba podawać dziecku środki przeciwbólowe.

Read the rest of this entry »

ENCEFALOPATIE DZIECIĘCE

Pojęcie encefalopatii nie jest do dziś ściśle zdefiniowane. Na ogół przyjmuje się, że encefalopatia jest to trwałe uszkodzenie mózgu wywołane różnymi czynnikami działającymi w okresie rozwoju i dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego, to jest w życiu płodowym, w czasie porodu, tuż po porodzie i w pierwszych 3 latach po urodzeniu.

Etiopatogeneza encefalopatii, podobnie jak i upośledzenia umysłowego nie jest całkowicie poznana. Spośród czynników etiologicznych wymienia się niezgodność czynnika Rh u matki i dziecka, urazy psychiczne i fizyczne matki w czasie ciąży, nieprawidłowo przebiegający poród, zamartwicę, niewłaściwe metody cucenia dziecka, zapalenia mózgu oraz mechaniczne urazy czaszki i mózgu we wczesnym dzieciństwie. Czynniki te poprzez działanie na szczególnie wrażliwą w okresie swego rozwoju tkankę mózgową powodują zaburzenia naczyniowe oraz zaburzenia w metabolizmie lipidów i neurohormonów, które w patogenezie encefalopatii odgrywają zasadniczą role. Zaburzenia naczyniowe poprzez niedokrwienie i niedotlenienie doprowadzają do zaników i dziurowatości tkanki mózgowej w ich obrębie. Zaburzenia metaboliczne rozkojarzają neurotransmisję impulsów, hamują dojrzewanie komórek i ich procesów enzymatycznych, opóźniają procesy mielinizacji i zmieniają reaktywność ośrodkowego układu nerwowego.

Read the rest of this entry »

Reakcje nerwicowe

Gdy podejrzewa się nerwicę histeryczną, zawsze trzeba brać pod uwagę s y- m u 1 a c j ę, w której zdrowe dziecko świadomie wprowadza dorosłych w błąd.

Rokowanie w zasadzie u dzieci jest dobre. Reakcje nerwicowe, które są spowodowane działaniem niekorzystnych warunków środowiskowych, wraz z ich usunięciem, ustępują same albo łatwo poddają się leczeniu ambulatoryjnemu. W przypadkach objawów nerwicowych powstałych na podłożu organicznym rokowanie jest gorsze. Uderza długotrwałość utrzymywania się poszczególnych objawów i ich natężenie oraz ich zaostrzanie się pod wpływem błahych bodźców reaktywnych.

Read the rest of this entry »

Polecamy
    System reklamy Test
Kategorie
Polecamy