Porady

Zapis ekg

Zapis ekg w wielu przypadkach jest prawidłowy, jeśli jednak przeciek jest duży, to występują cechy przerostu prawej i lewej komory oraz lewego przedsionka. W okresie nadciśnienia płucnego dominują cechy przerostu prawej komory.

Za pomocą cewnikowania serca można wykazać obecność ubytku przez przejście cewnika z prawej komory do lewej. Badaniem oksymetrycznym stwierdza się zwiększoną zawartość tlenu w próbkach krwi pobranych ze stożka i pnia tętnicy płucnej.

Read the rest of this entry »

Agammaglobulinemia z limfopenią

Ta postać wrodzonej panhipogammaglobulinemii różni się pod kilkoma względami od klasycznej (p. wyżej). W obrazie klinicznym dominują zakażenia drożdżakowe i grzybicze przewodu pokarmowego, przewlekłe biegunki i nawracające infekcje dróg oddechowych. Choroba kończy się śmiercią, zwykle przed ukończeniem 2 r. ż. We krwi chorych stwierdza się stale wybitną limfopenię, a biopsja węzłów chłonnych wykazuje tylko nieliczne limfocyty.

Read the rest of this entry »

Rozwój umysłowy u psychopatów

Rozwój umysłowy u psychopatów nie odbiega od normy, a często jest powyżej przeciętnej, niekiedy z wybiórczymi, wybitnymi uzdolnieniami w różnych kierunkach. Wobec różnorodności cech psychopatycznych podział typologiczny jest bardzo trudny, toteż dzieli się psychopatów według najbardziej istotnych zaburzeń od normy, np. psychopaci nadpobudliwi, niestali, chłodni uczuciowo, aspołeczni, zboczeni seksualnie.

Read the rest of this entry »

Wrodzona nietolerancja lizyny

Wrodzona nietolerancja lizyny z okresowym •zatruciem amoniakiem. Chore dzieci od pierwszych dni życia wymiotują, są senne, a okresowo zamroczone. We krwi stwierdza się wysoki poziom lizyny, argininy i amoniaku. Stan ten różni się od hiper- łizynemii tym, że poziom obu aminokwasów i amoniaku obniża się do normy przy diecie z ograniczeniem białka. Defekt związany jest z niedoborem NAD-oksydoreduktazy lizyny.

Read the rest of this entry »

Badania układu hemostazy

Przebieg choroby może’ być ostry lub przewlekły. Badania układu hemostazy nie wykazują odchyleń od normy, objaw opaskowy jest. ujemny (w sporadycznych przypadkach w ostrym okresie choroby może być dodatni).

Rokowanie jest na ogół pomyślne, pogarsza je wystąpienie zmian nerkowych. Leczenie polega na usunięciu czynnika alergizującego, podawaniu kortyko- sterydów, leków przeciwhistaminowych, witaminy C, rutyny. W cięższych przypadkach zachodzi konieczność stosowania leków immunosupresyjnych.

Read the rest of this entry »

Polecamy
    System reklamy Test
Kategorie
Polecamy