Postać przewlekła

Postać przewlekła pojawia się później, po 2 roku życia, ma przebieg znacznie łagodniejszy, powolny rozwój i dłuższy okres przeżycia.

Rozpoznanie opiera się głównie na badaniu elektromiograficznym i histo-patologicznym. Rokowanie w postaci ostrej niepomyślne, w postaci przewlekłej – lepsze.

Leczenia nie ma, ale dobre odżywianie dziecka i gimnastyka lecznicza zapobiega przykurczom i wczesnemu unieruchomieniu dziecka.

Leave a Reply