Próby laboratoryjne

Próby laboratoryjne wykazują zwykle obniżenie poziomu ceruloplazminy i miedzi we krwi oraz zwiększone wydalanie miedzi w moczu z reguły stwierdza się też hiperaminoacidurię i nieprawidłowe próby wątrobowe.

Leczenie polega na stosowaniu penićylaminy i diety z ograniczeniem miedzi. Leczenie takie przynosi zwykle poprawę, chociaż odległe wyniki dalekie są od za-dowalających.

Leave a Reply