Protoporfiria erytropoetyczną

W tej postaci porfirii zwiększone jest wytwarzanie protoporfiryny III w komórkach macierzystych erytrocytów. Podobnie jak w porfirii erytropoetycznej nasłonecznienie wywołuje zmiany skórne, a normoblasty szpiku wykazują fluorescencję.

Porfiria ostra napadowa Porfiria acuta intermittent. Choroba ta związana jest z nadmiernym wytwarzaniem prekursorów kwasu delta-aminolewulinowego i porfobilinogenu w wątrobie.

Leave a Reply