Przedstawione wartości krwi

Przedstawione wartości krwi ulegają indywidualnym wahaniom. Odnosi się to szczególnie do wartości w okresie noworodkowym. Odchylenia od przeciętnej mogą wynosić w tym okresie od 15 do 20%, u niemowlęcia są mniejsze: wynoszą od 10 do 15’%, u starszego dziecka ± 10%’. Tak duże wahania wartości krwi w okresie noworodkowym mogą zależeć z jednej strony od czasu podwiązania pępowiny — wiadomo, że od momentu urodzenia do czasu zaciśnięcia pępowiny może przepłynąć do noworodka ponad 100 ml knvi, co powiększa masę krwi dziecka o mniej więcej 20 do 30%. Z drugiej strony wahania wartości zależą od fizjologicznego spadku wagi w pierwszych dniach życia, spowodowanego w głównej mierze „wysuszeniem” noworodka. Stan „wysuszenia” powoduje przejściowy wzrost hematokrytu, w związku z czym względne wartości elementów morfotycznych stają się wyższe.

Z przedstawionych danych wynika również, że wartości krwinek czerwonych i hemoglobiny spadają stopniowo w ciągu pierwszych trzech miesięcy życia i osiągają swoje minimum w’ wieku od ośmiu do szesnastu tygodni życia. Spadek ten jest określany jako fizjologiczna niedokrwistość niemowląt. Zależy on od zahamowania wydzielania erytropoetyn na skutek poprawy warunków utleniania po urodzeniu, a to z kolei prowadzi do hipoplazji szpiku i zahamowania wchłaniania żelaza z przewodu pokarmowego. Duży wpływ na obniżenie poziomu hemoglobiny ma również niedostateczna podaż żelaza w pierwszych miesiącach życia oraz wyczerpanie zasobów żelaza, które są w ustroju dziecka w chwili urodzenia.

Po trzecim miesiącu życia czynność szpiku kostnego staje się badzo żywa. Cały szpik jest szpikiem czerwonym. W okresach zwiększonego zapotrzebowania dochodzi łatwo do uczynnienia ognisk erytropoezy pozaszpikowej w wątrobie czy śledzionie, a we wczesnym niemowlęctwie również do powstania jam szpikowych w kościach płaskich, np. w kościach czaszki.

Leave a Reply