Przepukliny oponowo-rdzeniowe

Przepukliny oponowo-rdzeniowe najczęściej występują w obrębie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego i mogą nie dawać żadnych objawów klinicznych. Mówi się w’tedy o ukrytym rozszczepie kręgosłupa (spina bifi- da occulta). Zazwyczaj jednak przepukliny oponowo-rdzeniowe powodują szereg objawów neurologicznych, jak: wiotkie niedowłady i zaburzenia czucia w obrębie kończyn dolnych, nictrzymanie moczu i kału, odleżyny.

W niekótrych przypadkach występuje wada rozwojowa kręgosłupa w postaci zrośnięcia się kręgów szyjnych w jeden blok kostny z obecnością rozszczepu na poziomie zrośniętych kręgów. Jest to zespół Klippel-Feila charakteryzujący się nadmiernie krótką szyją, głową osadzoną na barkach i ograniczoną w swej ruchomości. W zespole tym mogą również występować zaburzenia neurologiczne w postaci niedowładów kończyn górnych i dolnych, głuchoty, zeza oraz niedorozwoju psychoruchowego.

Leave a Reply