REAKCJE NERWICOWE I NERWICE DZIECIĘCE

Pod pojęciem nerwicy czy psychonerwicy (synonimy) rozumie się odwracalne, ostre lub przewlekłe zaburzenia równowagi wyższych czynności nerwowych spowodowane urazami psychicznymi. Zasadniczo nerwice przebiegają bez uchwytnych zmian anatomopatologicznych w mózgu i bez pierwotnie upośledzonej sprawności umysłowej.

Wśród urazów psychicznych wywołujących nerwice na uwagę zasługują: n a- głe, silne urazy psychiczne doprowadzające do ostrych zaburzeń procesów psychicznych, np. niespodziewana śmierć osoby bliskiej, pożar, wypadek drogowy, w którym dziecko uczestniczyło, zadania niewspólmier- nie trudne do możliwości danego’ dziecka, np. żądanie od dziecka wysokich ocen w szkole przy miernych ’ub małych zdolnościach do nauki oraz nawracające, często drobne, a ? e przykre przeżycia psychiczne lub przewlekłe sytuacje konfliktowe spowodowane głównie wadliwym systemem wychowawczym, a mianowicie: nadmiernie surowym rygorem z dużą ilością nakazów i zakazów lub zbyt pobłażliwym -i rozpieszczającym stosunkiem do dziecka wytwarzającym egocentryczną, wadliwą postawę do otoczenia.

Leave a Reply