Rozpoznanie opiera się na wywiadach

Rozpoznanie opiera się na wywiadach, jak też na stwierdzeniu objawów wyżej opisanych. W każdym przypadku urazu czaszki, nawet z krótkotrwałą utratą przytomności, należy wykonać przeglądowe zdjęcie czaszki dla wykluczenia złamań pokrywy kostnej. W początkowym okresie trudno nieraz ustalić rozmiary doznanych obrażeń mózgu i dopiero dalsza obserwacja dziecka pozwala na właściwą ocenę następstw urazu. Rokowanie zawsze niepewne, gdyż nawet stosunkowo nieciężkie urazy mogą dawać u dzieci poważne odległe następstwa pourazowe w postaci encefalopatii z upośledzeniem rozwoju umysłowego, charakteropatii i padaczki pourazowej.

Leczenie. Nawet w stosunkowo niewielkich zaburzeniach pourazowych z krótkotrwałą utratą przytomności konieczne kilkudniowe leżenie w łóżku, lód na głowę i dieta lekkostrawna. W urazach ciężkich konieczne leczenie szpitalne.

Leave a Reply