Rozpoznanie schizofrenii dziecięcej

Istnieją jeszcze inne postaci schizofrenii, jak katatoniczna, paranoiczna i pa- rafreniczna, ale spotyka się je rzadko u dzieci, przeto opisu ich nie podajemy.

Rozpoznanie schizofrenii dziecięcej bywa nieraz bardzo trudne i bezwzględnie wymaga obserwacji szpitalnej. Za procesem schizofrenicznym przemawia dobry rozwój dziecka przed zachorowaniem, stopniowe narastanie objawów i dziwacznego zachowania się, brak w wywiadach organicznego uszkodzenia mózgu i brak odchyleń od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych.

Rokowanie w przewlekłej schizofrenii z reguły niepomyślne, bo choroba ma charakter postępujący, a okresy remisji są coraz krótsze. W hebefrenii pojawiającej się po chorobach zakaźnych leczenie może doprowadzić do całkowitego wyzdrowienia.

Leave a Reply