Rozpoznanie w przypadkach typowych

Rozpoznanie w przypadkach typowych nie jest trudne. Mikrouszkodzenia natomiast powodują niekiedy duże trudności rozpoznawcze. Charakteryzują się ogólną niezręcznością ruchową i małą precyzją ruchów rąk.

Rokowanie w przypadkach ciężkich z uogólnioną sztywnością typu poza- piramidowego, jak i w spastycznych porażeniach wszystkich 4 kończyn z niedo-rozwojem umysłowym – niepomyślne. W niedowładach spastycznych jednostronnych lub nieznacznych zaburzeniach ruchowych – dobre, pod warunkiem, że wcześnie rozpocznie się leczenie usprawniające.

Leave a Reply