SCHIZOFRENIA DZIECIĘCA

Schizofrenia dziecięca cechuje się rozpadem struktury osobowości nie tylko wewnątrz poszczególnych procesów myślowych i wewnątrz życia uczuciowego, ale i pomiędzy tymi czynnościami w ich wzajemnym stosunku.

Etiopatogeneza jest nie ustalona być może odgrywają tu pewną rolę predyspozycje dziedziczne i rodzinne. Zmiany anatomopatologiczne są nietypowe. Istnieje przypuszczenie, że u podstaw procesu schizofrenicznego leży nie ustalony jeszcze proces organiczny, który powoduje zaburzenia metabolizmu komórek nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym. Ostatnio wysunięto neurohormonalną hipo tezę tej choroby psychicznej . Hipoteza ta zakłada, źe schizofrenia Jest skutkiem wrodzonych zaburzeń przemiany serotoniny, której rola polega na hamowaniu przewodnictwa synaptycznego impulsów nerwowych. Nadmiar serotoniny stwierdzany u schizofreników może spowodować zatrzymanie impulsów płynących z ośrodków wyższych i wyzwolenie czynności ośrodków podkorowych, co- może być przyczyną zaburzeń psychicznych.

Leave a Reply