Skazy naczyniowe nabyte

Do nabytych skaz krwotocznych naczyniowych można zaliczyć gnilec, który jest następstwem zmian w istocie kitowej śródbłonków naczyniowych zależnych od niedoboru witaminy G oraz różnego typu plamice zależne od alergicznego uszkodzenia ścian naczyniowych. Na odrębne omówienie zasługują dwa spośród wielu zespołów zaliczanych do tej grupy skaz krwotocznych.

Leave a Reply