Stany majaczeniowe

Stany majaczeniowe występują u dzieci głównie w chorobach gorączkowych na początku choroby w związku % podwyższoną ciepłotą ciała. Są to tak zwane majaczenia gorączkowe występujące zazwyczaj wieczorem i nocą przy nasilaniu się gorączki. Najczęściej są. krótkotrwałe, szybko ustępują po spadku temperatury. Majaczenia obserwuje się również w zatruciu grzybami, bieluniem, po podaniu niektórych leków.

Splątanie (amentia) cechuje się całkowitą dezorientacją w otoczeniu i co do własnej osobowości, z podnieceniem ruchowym, zaburzeniami myślenia, na których tle rozwijają się bezładne omamy i urojenia z całkowitą niepamięcią po ich ustąpieniu. Splątanie jest cięższym stanem i trwa dłużej niż majaczenie. Obserwuje się je tygodniami w ciężko przebiegających chorobach zakaźnych (dur brzuszny, dur plamisty, zapalenie mózgu, grypa), głównie w końcowej fazie choroby, jak też w stanach znacznego wyniszczenia, awitaminozach i zatruciach.

Leave a Reply