Typ I – Hiperchylomikronemia

Leczenie polega na wykluczeniu laktozy z diety i zwalczaniu objawów mocznicy. Należy pamiętać, że w przebiegu biegunek, w chorobie trzewnej, w stanach głodzenia i niektórych robaezycach może dojść również do niedoboru clwusacharydaz, który ma charakter przejściowy.

Znanych jest pięć typów wrodzonych zaburzeń metabolizmu lipoproteidów osocza – są to hiperlipoproteidemie. Dają one charakterystyczne obrazy elektro- forctyczne (ryc. 149).

Typ I – Hiperchylomikronemia (Hiperlipaemia essentialis Burger-Grutz). Choroba charakteryzuje się zwiększoną ilością chylomikronów przy zwykłej diecie hiperchylomikronemia ta znika po ograniczeniu tłuszczu.

Leave a Reply