Typ II – Hiperbetalipoproleidemia

Leczenie polega na ograniczeniu tłuszczu w diecie do około 5 g/dobę. Hiper- chylomikronemia ustępuje wtedy już po kilku dniach, wykwity zóltakoAve mogą zniknąć po kilku tygodniach leczenia.

Typ II – Hiperbetalipoproleidemia (Rodzinna hipercholesterolemia). Jest to najczęstszy typ rodzinnej hiperlipoproteidemii. Chorzy przy zwykłej diecie mają zwiększone stężenie betalipoproteidów (frakcji zawierającej dużo cholesterolu). Stężenie cholesterolu w krwi u tych chorych jest z reguły wyższe niż 4-00 mg^/o,

Objawy występują najczęściej około 10 r. ż.: tworzą się złogi lipidów AV skórze, ścięgnach, gałkach ocznych i śródbłonku naczyń, szczególnie wieńcowych (athe- romatosis). Nasilenie zmian jest bardzo różne: od niewielkiego podwyższenia poziomu cholesterolu bez objawów klinicznych – do wybitnego wzrostu lipo- proteidów osocza z zagrażającym życiu zajęciem tętnic wieńcowych już w 1 r. ż.

Leave a Reply