Typ III – Hiperbeta

Choroba jest prawdopodobnie wywołana niedoborem enzymu uczestniczącego w katabolizmie lipoproteidów osocza. Leczenie obejmuje zmniejszenie podaży cholesterolu w diecie i stosowanie leków obniżających jego poziom (dekstrotyroksyna, cholestyramina, betasito- sterol).

Typ III – Hiperbeta- i prebetalipoproteidemia. W chorobie tej podwyższony jest poziom beta- i prebetalipoproteidów osocza, które transportują cholesterol, fosfolipidy i endogenne glicerydy.

Chorzy mają guzy żóltakowe i zmiany miażdżycowe w naczyniach. Hiperglicerydcmia nasila się po podaniu węglowodanów, ponieważ glukoza jest substratem dla syntezy glicerydów. Z reguły jest tu nieprawidłowa tolerancja glukozy, niekiedy z glukozurią.

Leave a Reply